Öğrenme ve Ders Çalışma / Rehberlik Servisi / Başlangıç Kişisel Gelişim Kursu | Bayraklı - İzmir

Öğrenme ve Ders Çalışma

Bir çok öğrencinin ders çalışmak için oldukça fazla nedeni vardır. Bu nedenler ülkemize özgü olduğu gibi çok kişisel nedenler de olabilmektedir. Ders çalışma gerekçeleri motivasyonun ilk basamaklarını oluşturmaktadır. Bu aşama doğru belirlenirse başlangıç iyi olacaktır. Ders çalışmak için nedenlerimizi şöyle bir araştırdığımızda uzun süreli yaşam amaçlarımızla bu nedenlerin ilgili olduklarını görürüz. Amaçlarımızı da iki boyutlu olarak tanımladığımızda;

ÜST DÜZEYDE TANIMLAMA --> Yaşamda mutlu ve başarılı olmak istiyorum.
ALT DÜZEYDE TANIMLAMA --> İşletme bölümünü kazanmak istiyorum.
Bu iki tanımlamadan birincisi zaten diğerini kapsıyor. Ancak yaşamdaki tek amacımız ve ulaşmak istediğimiz tek hedef "işletme bölümü"nü kazanmak olursa bu durum kişide gerginlik yaratır; bu da başarılı olma olasılığını düşürür. Yaşamı ve amaçlarımızı üst düzeyde tanımlamak bize sonsuz seçenek sunar ve bu sonsuz seçenekleri değerlendirmek bizim elimizdedir.

Yaşamı üst düzeyde tanımladıktan sonra bu amaçlara ulaşmamızı sağlayacak olan kısa vadedeki amaçlara ulaşmayı hedefleyebiliriz. Bunlardan şu an önemli olanı da sanırım üniversitede öğrenim görmek. Bu adımı atabilmenin koşulları da yıllardır oluşan birikimi bilinçli bir sınav hazırlığı ile kullanabilmektir.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerine baktığımızda:
Dersleri ve konuları öğrenmeyi amaçlayan çalışma
Mesleki amaç ya da yaşama hazırlanmayı amaçlayan öğrenme
Bu konular mesleki, kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi amaçlayan öğrenme gibi özellikleri öne çıkarır.

Bu tür öğrenme gereksinimimizi ya da nedenimizi fark etmemiz önemlidir. Çünkü fark edebildiğimiz ölçüde harekete geçer ve nasıl yapmalıyım sorusuna yanıt ararız. Öncelikle "Niçin" sorusunun yanıtını sizler kendiniz bulmalı ve bunu kendi yaşam ilkeleriniz içinde bir konuma oturtmalısınız. Bütün bu değerlendirmelerden sonra aşağıdaki öğrenme süreçleri ortaya çıkar:

Ezberleme amaçlı öğrenme:
Burada amaç, belirli bir süre bilgileri depolamak ve daha sonra kullanmaktır. Basit düzeydeki sınav ve ödevler için yeterli bir yanıt ve çalışma olabilir.

Kavramaya Dayalı öğrenme:
Bu bölümde de kavramların birbirleriyle ilişkileri tanımları önemlidir. Yorum yapmadan anlamaya çalışarak bir öğrenme söz konusudur.

Uygulamaya yönelik öğrenme:
Öğrenilen bilgiler arasında bağ kurmak, uygulanabilirliklerini değerlendirmek ve bilgileri daha da geliştirmek söz konusudur. Aynı zamanda bu gelişimi, bilinçli ve istekli bir biçimde yapmak önemlidir.

Kişisel gelişim ve yaşam için öğrenmek:
Bu tür öğrenme tüm öğrenim süreçlerini kapsamaktadır. "Öğrenme, yaşamımızın bir parçasıdır ve kişi öğrendiği oranda gelişir." düşüncesinden yola çıkarak ara hedefler saptanır ve öğrenme zenginleştirir.

Üniversite sınavına hazırlanmak bu süreçlerin neredeyse tamamını kapsıyor. Bu nedenle öğrenme yöntemimizi ve amaçlarımızı belirleyerek hazırlanmak başarıyı getiriyor.

" ÇALIŞMAK VE ÖĞRENMEK İÇİN GEREKÇESİ OLANLAR
HER NE OLURSA OLSUN KENDİ BAŞARILARINI YARATIRLAR."